Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen

 Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen 21. juni 2018

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aktivitetscenter Munkesøen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Stig Hother Hansen

Adresse: Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

CVR: 33186223

Telefonnr.: 44 40 33 05

Mail: acm@info.dk

Hjemmeside: www.ac-m.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Brugeroplysninger (medlemsoplysninger):

 • • Almindelige personoplysninger: kontaktpersoners navn, adresse, telefonnummer, mailadresse

 

2. Oplysninger om frivillige:

 • • Almindelige personoplysninger: navn, adresser, telefonnummer og mailadresse
 • • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens brugere er:

 • • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • • At opfylde lovgivning
 • • At kunne levere ydelser du har bestilt
 • • At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • • At administrere din relation til foreningen

 

 

Samtykke

 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, når din medlemsrelation ophører.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

23-Maj-2016

Gæstebog

Gå straks til vores gæstebog, og skriv du har været her, du er meget velkommen til at komme med ris og ros.

Med venlig hilsen

Aktivitetscenter Munkesøen