Aktivitetscenter Munkesøen Bestyrelse

Bestyrelsen har den daglige ledelse

Poul Erik Christensen

Formand

21359575

Svend Kruse

Næstformand

29715956

Lene Kaas

Kasserer/ Bestyrelsesmedlem

29214918

Esther Kremmer Hansen

Sekretær/Bestyrelsesmedlem

59510398

Karen Thiemer

Bestyrelsesmedlem

40152156

Finn Seneca

Bestyrelsesmedlem

20416211

Torben Kjellerup

Supleant

51747320

Karen Boesen

Suppleant

59562834

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.