Reservation af lokale

Reservationen kan udfyldes på computer.
Udskriv formularen.
Underskriv og scan den, hvis du vil sende den retur til Centeret, eller aflever den i receptionen.